Is mijn site veilig? Wel met SSL!

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft aan dat het verzenden van persoonsgegevens via een beschermde verbinding moet lopen. De makkelijkste manier om uw website te beschermen is door middel van een SSL certificaat. SSL is een manier om veilig gegevens over het internet uit te wisselen. Hier kunt u controleren of een site beschikt over een dergelijk certificaat.

Betekenis SSL

SSL staat voor Secure Sockets Layer. De derde versie van SSL stond aan de basis van het Transport Layer Security (TLS), de huidige uitvoering van SSL. Maar de naam SSL wordt nog altijd gebruikt als het gaat om het beveiligen van de internetverbinding.

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en

niet leesbaar zijn door derden.​Websites die over deze beveiliging beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. ​

SSL en wetgeving

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een SSL Certificaat.

Website van de praktijk

Ook uw website gebruikt waarschijnlijk een vragenformulier met persoonsgegevens, misschien zelfs een BSN en een vraag naar klachten? Denk goed na hoe je dan om wilt gaan met de beveiliging van je website.

Voor € 80 excl. BTW per jaar beveiligen we je website met een goed SSL certificaat. Je kunt je beveiliging ook gratis door ons laten testen. Stuur uw webadres naar: info@infysio.nl

Verplicht

De wet verplicht het beveiligen van persoonsgegevens. Het CBP ziet er daarom op toe dat deze wet wordt nageleefd. Boetes bij het niet naleven van de regels kunnen oplopen tot € 4500,-. Afgezien van deze boete loopt het nalatige bedrijf ook nog het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de schade.